Máy Thuỷ Bình Sokkia B40A

BỘ MÁY THỦY BÌNH SOKKIA B40A GỒM:

– 01 thân máy Sokkia B40A
– 01 hộp máy 
– 01 chân máy thủy bình
– 01 mia nhôm 5M
– 01 bộ tăm chỉnh