Liên hệ Làm Đại Lý 0988.999.767

  Tin tức

Online:
18
Visitors:
364034

Hotline  0988.999.737

Vietnamese |   English

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Sokkia DT510

Hãng sản xuất: Sokkia
Hàng chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

Độ phóng đại : 30 X

Độ chính xác : 5”

Sokkia DT-210

Hãng sản xuất: Sokkia
Hàng chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

Độ phóng đại : 30 X

Độ chính xác : 2”

 

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Topcon DT-205

Hãng sản xuất: Sokkia-Topcon
Hàng chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

Độ phóng đại : 30 X

Độ chính xác : 5”

 

Máy Kinh Vĩ Topcon DT-207

Hãng sản xuất: Sokkia-Topcon
Hàng chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

Độ phóng đại : 30 X

Độ chính xác : 7”

 

Sokkia Set SET02N/SET05N

Hãng sản xuất: Sokkia
Hàng chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

Máy trắc đạc SOKKIA CX Series

Hãng sản xuất: Sokkia
Hàng chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

Sokkia B20

SOKKIA B20

Hãng sản xuất: Sokkia
Hàng chính hãng
Bảo hành: 24 tháng

Sokkia B30

Hãng sản xuất: Sokkia
Hàng chính hãng
Bảo hành: 24 tháng

Sokkia B40

Hãng sản xuất: Sokkia
Hàng chính hãng
Bảo hành: 24 tháng

Độ phóng đại 24X, cấp chính xác ±2,0mm

Topcon AT-B4

Hãng sản xuất: Sokkia
Hàng chính hãng
Bảo hành: 24 tháng

Độ phóng đại 24X

Cấp chính xác ±2,0mm

Máy thủy bình Topcon AT-B3

Hãng sản xuất: Topcon-Sokkia
Hàng chính hãng
Bảo hành: 24 tháng

Độ phóng đại 28X

Cấp chính xác ±1,5mm

Máy thủy chuẩn Topcon AT-B2

Hãng sản xuất: Sokkia-Topcon
Hàng chính hãng
Bảo hành: 24 tháng

Độ phóng đại 32X

Cấp chính xác ±0,7mm

Copyright © Delonghi All Rights Reserved. Thiết kế web ims
sokkia topcon